Voorjaarsflora

In het begin van het jaar hebben de bomen nog geen bladeren. Hierdoor valt er nog veel zonlicht op de grond en hier maken bepaalde bloemen gebruik van. Deze kunnen hierdoor bloeien. Veelal op landgoederen veel bij elkaar te zien.

Geen enkele foto of tekening mag zonder toestemming gedownload worden van deze website. Niet voor eigen gebruik maar ook niet voor publicatie.

Neem contact op met Sandra Gortemaker indien een afbeelding wilt gebruiken. 06 531 90 681 of studio@sandragortemaker.nl