Gehoornde klaverzuring

Plantgrootte:

0.05 – 0.25 meter

Bloeiwijze:

bijscherm

Bloemvormen:

regelmatig, trechtervormig

Bloemtype:

tweeslachtig

Bloembladen:

5 kelkslippen, 5 kroonbladen

Meeldraden:

10 meeldraden

Vruchtbeginsel:

bovenstandig

Stijlen:

5

Stempels:

5

Vrucht:

doosvrucht

Zaden:

Stengels:

rood aangelopen, behaard, rond

Schors:

Bladstand:

verspreid

Bladvormen:

oneven geveerd, hartvormig, drietallig, samengesteld

Bladranden:

gaaf, gewimperd

Ondergronds deel:

penvormige hoofdwortel met bijwortels

Geen enkele foto of tekening mag zonder toestemming gedownload worden van deze website. Niet voor eigen gebruik maar ook niet voor publicatie.

Neem contact op met Sandra Gortemaker indien een afbeelding wilt gebruiken. 06 531 90 681 of studio@sandragortemaker.nl