Skip to main content

Gehoornde klaverzuring

Plantgrootte:

0.05 – 0.25 meter

Bloeiwijze:

bijscherm

Bloemvormen:

regelmatig, trechtervormig

Bloemtype:

tweeslachtig

Bloembladen:

5 kelkslippen, 5 kroonbladen

Meeldraden:

10 meeldraden

Vruchtbeginsel:

bovenstandig

Stijlen:

5

Stempels:

5

Vrucht:

doosvrucht

Zaden:

Stengels:

rood aangelopen, behaard, rond

Schors:

Bladstand:

verspreid

Bladvormen:

oneven geveerd, hartvormig, drietallig, samengesteld

Bladranden:

gaaf, gewimperd

Ondergronds deel:

penvormige hoofdwortel met bijwortels