Skip to main content

Bitterzoet

Gespot bij wandeling in de Wieden en bij Vreugderijkerwaard.

Bloeiwijze:vijftallig, regelmatig

Bloemtype:tweeslachtig

Bloembladen:5 kelkbladen, 5 kroonbladen

Meeldraden:5 vergroeid met elkaar

Vruchtbeginsel:bovenstandig

Stijlen:1

Stempels:1

Vrucht:bes

Stengel:klimmend

Schors:bruin

Bladstand:verspreid

Bladvormen:drietallig, langwerpig

Bladrand:gaaf

Plantengemeenschappen:

WaterBronMoerasPionierGraslandZoomHeideMuurStuifduinKwelderAkkerRuderaalRuigteKapvlaktenStruweelLoofbossenNaaldbossen