Bitterzoet

Gespot bij wandeling in de Wieden en bij Vreugderijkerwaard.

Bloeiwijze:vijftallig, regelmatig

Bloemtype:tweeslachtig

Bloembladen:5 kelkbladen, 5 kroonbladen

Meeldraden:5 vergroeid met elkaar

Vruchtbeginsel:bovenstandig

Stijlen:1

Stempels:1

Vrucht:bes

Stengel:klimmend

Schors:bruin

Bladstand:verspreid

Bladvormen:drietallig, langwerpig

Bladrand:gaaf

Plantengemeenschappen:

WaterBronMoerasPionierGraslandZoomHeideMuurStuifduinKwelderAkkerRuderaalRuigteKapvlaktenStruweelLoofbossenNaaldbossen

Geen enkele foto of tekening mag zonder toestemming gedownload worden van deze website. Niet voor eigen gebruik maar ook niet voor publicatie.

Neem contact op met Sandra Gortemaker indien een afbeelding wilt gebruiken. 06 531 90 681 of studio@sandragortemaker.nl