Akkerhoornbloem

Cerastium

De soort is overblijvend en het is opmerkelijk dat ze niet voorkomt op akkers, terwijl de Nederlandse naam dat wel suggereert. Wel vind je haar op rivierduinen, in wegbermen, langs spoorwegen en kanalen.

Deze heb ik gefotografeerd op 28 mei in de Wieden.

Meer info over de plant op Flora van Nederland>>

Geen enkele foto of tekening mag zonder toestemming gedownload worden van deze website. Niet voor eigen gebruik maar ook niet voor publicatie.

Neem contact op met Sandra Gortemaker indien een afbeelding wilt gebruiken. 06 531 90 681 of studio@sandragortemaker.nl