Skip to main content

Akkerhoornbloem

De soort is overblijvend en het is opmerkelijk dat ze niet voorkomt op akkers, terwijl de Nederlandse naam dat wel suggereert. Wel vind je haar op rivierduinen, in wegbermen, langs spoorwegen en kanalen.

Deze heb ik gefotografeerd op 28 mei in de Wieden.

Meer info over de plant op Flora van Nederland>>